ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-08-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 198006N – Jeruty – Jerutki (Etap II) o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOC, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - dokumentacja projektowa (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (PDF, 38.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 21.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ (DOC, 147 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonwców dot.SWZ (PDF, 261 KiB)
 • Informacja o maksymalnej kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 36.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 65.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - dotyczy "Przebudowa drogi gminnej 198006N Jeruty- Jerutki (PDF, 810.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świętajno dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/22”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 19 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 19.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 278.1 KiB)
 • Załącznik nr 12 (DOCX, 13.6 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ (PDF, 63.4 KiB)
 • Informacja o posiadanych przez Zamawiajacego środkach finansowych na realizacje zadania (PDF, 41.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 64.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF, 225.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zamówieniu dot. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świętajno dojeżdźająych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/22 (PDF, 867.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty budowlane „Rozbudowa sieci wodociągowej na trasie Kolonia-Długi Borek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do negocjacji (PDF, 153.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 48.1 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 135.3 KiB)
 • Dokumentacja Długi Borek Kolonia (PDF, 13 MiB)
 • Kosztorys Długi Borek Kolonia (PDF, 500.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 254.4 KiB)
 • Ogłoszenie o spełnieniu okoliczności (PDF, 46.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasutno”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOC, 53 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 20.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa (RAR, 18.6 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Przedmiar robót (PDF, 534 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ (PDF, 273.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ (PDF, 93.2 KiB)
 • Informacja o maksymalnej kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 31.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 38.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 70.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 11+505”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 20.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa cz.1a (RAR, 6.6 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa cz.1b (RAR, 15.6 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa cz.1c (RAR, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa cz.2 (RAR, 14.1 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa cz.3 (RAR, 14.9 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa cz.4 (RAR, 13.1 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa cz.5 (RAR, 5.7 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Przedmiar robót (PDF, 105.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 17.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 17 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ (DOC, 197.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ (PDF, 49 KiB)
 • Aktualizacja załącznika nr 5 do SWZ (DOCX, 19.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcow dotyczace tresci swz 2 (PDF, 90.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.3 KiB)
 • Aktualizacja załącznika nr 1 do SWZ (DOCX, 22.4 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 5.9 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 3 (PDF, 78 KiB)
 • Tabela robót ziemnych (PDF, 307.1 KiB)
 • Przekroje poprzeczne (PDF, 18.4 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 4 (PDF, 43.5 KiB)
 • Informacja o maksymalnej kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 29.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 74.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - dotyczy "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km.11+505 (PDF, 591.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOC, 210.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 87 KiB)
 • Załącznik nr 3a - Dokumentacja projektowa (RAR, 17.9 MiB)
 • Załącznik nr 3b - Dokumentacja projektowa (RAR, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Przedmiary robót (RAR, 361.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 88.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 85.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 87.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 88.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 87.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 86.7 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ (DOC, 210.5 KiB)
 • Informacja o posiadanych przez Zamawiajacego środkach finansowych na realizację zadania (PDF, 21 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 54.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 47.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Pytania i odpowiedzi 2 (PDF, 62.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 220.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 210.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 87.1 KiB)
 • Załącznik nr 3a - Dokumentacja projektowa (RAR, 17.9 MiB)
 • Załącznik nr 3b - Dokumentacja projektowa (RAR, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Przedmiary robót (RAR, 361.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 88.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 85.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 87.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 88.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 87.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (DOCX, 86.7 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (DOC, 210 KiB)
 • Informacja o posiadanych przez Zamawiajacego środkach finansowych na realizację zadania (PDF, 24 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 61.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 49.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 42.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (RAR, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 418.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa cz. 1 (ZIP, 14.6 MiB)
 • Zalącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa cz. 2 (RAR, 13.2 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Przedmiary robót (RAR, 361.5 KiB)
 • Załączniki nr 2, 6, 7, 8, 9, 10 (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 (DOC, 138.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF, 41.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF, 43.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 53.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Świętajno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 260.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Projekt budowlany (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Przedmiar robót (PDF, 281.3 KiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 400.4 KiB)
 • Załączniki nr 2, 6, 7, 8, 9, 10 (DOC, 87 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert z zamówienia pn. "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu gminy Świętajno" (PDF, 55.3 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania z przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Świętajno" (PDF, 152.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Świętajno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 269.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz oferty (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zalącznik nr 6 - Wzór wykazu potencjału technicznego Wykonawcy (DOCX, 17.1 KiB)
 • Zalącznik nr 7 - wzór zobowiązania osób trzecich (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - projekt umowy (PDF, 258.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wykaz dysponowania potencjałem kadrowym (DOCX, 13.8 KiB)
 • Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych 2020 r. (DOCX, 19.2 KiB)
 • Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w 2021 r. (DOCX, 19.5 KiB)
 • Harmonogram odbioru odzieży w 2021 r. (DOCX, 16.2 KiB)
 • Harmonogram odbioru popiołu w 2021 r. (DOCX, 13.6 KiB)
 • Wykaz koszy ulicznych (DOC, 58.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF, 44.5 KiB)
 • Informacja z otwarcie ofert - Zamówienie publiczne pod nazwą "Odbór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Świętajno". (PDF, 55.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:"Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Świętajno". (PDF, 113.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji